ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУГЕ ҚАТЫСТЫ САЯСАТ
Осы дербес деректердің құпиялылық саясаты (бұдан әрі – Құпиялық саясат) «www.pinduoduo.kz» сайтын пайдалану кезінде Пайдаланушы туралы ала алатын барлық ақпаратқа, бағдарламаларға және өнімдеге қолданылады. Осы дербес деректерді өңдеу саясаты «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңының (07.01.2021 ж. редакциясы мен толықтыруларымен) талаптарына сәйкес әзірленген (бұдан әрі – Дербес деректер туралы Заң) және дербес деректерді өңдеу тәртібін және ИП CX.KZ (бұдан әрі – Оператор) қабылдайтын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын айқындайды.
1. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАСЫ
1.1. Осы Құпиялылық саясатында келесі терминдер қолданылады:
1.1.1. "www.pinduoduo.kz сайтының Әкімшілігі (бұдан әрі— сайт Әкімшілігі)" - дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын, сайтты басқаратын уәкілетті қызметкерлер.
1.1.2. "Дербес деректер" - айқындалған немесе айқындалатын дербес тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат.
1.1.3. "Дербес деректерді өңдеу" — автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы арқылы дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну), дербес деректерді иесіздендіру, бұғаттау, жою.
1.1.4. «Дербес деректердің құпиялылығы» Операторға немесе дербес деректерге рұқсат алған басқа тұлғаға олардың дербес деректер субъектісінің келісімінсіз немесе өзге де заңды негіздерсіз таратылуына жол бермеу жөніндегі міндетті талап болып табылады.
1.1.5. «www.pinduoduo.kz сайтының пайдаланушысы (бұдан әрі – Пайдаланушы)» – Интернет желісі арқылы Сайтқа кіру мүмкіндігі бар және www.pindoudou.kz сайтын пайдаланатын тұлға.
1.1.6. «Cookie» - бұл веб-сервер жіберген және Пайдаланушының компьютерінде сақталған деректердің шағын бөлігі, оны веб-клиент немесе веб-браузер сәйкес сайттың бетін ашуға әрекет еткен сайын HTTP сұрауында веб-серверге әр уақытта жіберіледі.
1.1.7. «IP-мекенжай» — IP протоколы арқылы құрастырылған компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік мекенжайы.
2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
2.1. Пайдаланушының www.pinduoduo.kz сайтын пайдалануы осы Құпиялық саясатын және Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу шарттарын қабылдауын білдіреді.
2.2. Құпиялық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы www.pinduoduo.kz сайтын пайдалануды тоқтатуы керек.
2.3. Осы Құпиялық саясат тек www.pinduoduo.kz сайтына қолданылады. Сайт Пайдаланушысы www.pindoudou.kz сайтындағы сілтемеле арқылы өте алатын үшінші тарап сайттарын Құпиялық саясат бақыламайды және оларға жауапты емес.
2.4. Сайт Әкімшілігі www.pinduoduo.kz сайтының Пайдаланушысы ұсынған дербес деректердің дұрыстығын тексермейді.
3. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МӘНІ
3.1. Осы Құпиялық саясат www.pinduoduo.kz сайты Әкімшілігінің сайтта тіркелу немесе сатып алуға тапсырыс беру кезінде сайт Әкімшілігінің сұрауы бойынша Пайдаланушы беретін дербес мәліметтерді жарияламау және құпиялылықты қорғауды қамтамасыз ету міндеттерін белгілейді.
3.2. Осы Құпиялық саясатына сәйкес өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді Пайдаланушы www.pinduoduo.kz веб-сайтындағы пішіндерді толтыру арқылы береді және келесі ақпаратты қамтиды:
3.2.1. Пайдаланушының аты;
3.2.2. Пайдаланушының байланыс телефоны;
3.2.3. электрондық пошта мекенжайы (e-mail).
3.3. Сайт жарнамалық блоктарды қарау кезінде және жүйенің статистикалық сценарийі («пиксель») орнатылған беттерге кіру кезінде автоматты түрде берілетін деректерді қорғайды:
• IP мекенжай;
• cookie файлдарынан алынған ақпарат;
• браузер туралы ақпарат (немесе жарнамаларды көрсетуге рұқсат беретін басқа бағдарлама);
• қол жеткізу уақыты;
• жарнама блогы орналасқан беттің мекенжайы;
• реферер (алдыңғы бет мекенжайы).
3.3.1. Cookie файлдарын өшіру www.pinduoduo.kz сайтының бөліктеріне кіру мүмкін еместігіне әкелуі мүмкін
3.3.2. Сайт келушілердің IP мекенжайлары туралы статистиканы жинайды. Бұл ақпарат техникалық мәселелерді анықтау және шешу, қаржылық төлемдердің заңдылығын бақылау үшін пайдаланылады.
3.4. Жоғарыда көрсетілмеген кез келген басқа дербес дерек (сатып алу тарихы, пайдаланылған браузерлер және операциялық жүйелер және т.б.) осы Құпиялық саясатының 5.2 тармағында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, қауіпсіз сақталуға және таратпалуға міндетті.
4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕГІН ЖИНАУ МАҚСАТЫ
4.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының дербес деректерін келесі мақсаттарда пайдалана алады:
4.1.1. www.pinduoduo.kz сайтында Қызметке өтінім қалдырған Пайдаланушының сәйкестендіруі
4.1.2. Пайдаланушыға www.pinduoduo.kz сайтының дербестендірілген ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз ету
4.1.3. Пайдаланушымен кері байланыс орнату, соның ішінде Сайтты пайдалануға, қызметтерді көрсетуге қатысты хабарламалар, сұраулар жіберу, Пайдаланушының сұраныстары мен қосымшаларын өңдеу.
4.1.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықты болдырмау үшін Пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.
4.1.5. Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің дұрыстығы мен толықтығын растау.
4.1.6. Сайтты пайдалануға байланысты мәселелер туындаған кезде Пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету.
4.1.7. Пайдаланушыға www.pinduoduo.kz сайтының атынан өнім жаңартуларын, арнайы ұсыныстарды, баға туралы ақпаратты, ақпараттық бюллетеньдерді және басқа ақпаратты ұсыну.
4.1.8. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.
4.1.9. Өнімдерді, жаңартуларды және қызметтерді алу үшін Пайдаланушыға серіктес сайттарға немесе қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.
5. ДЕРБЕС АҚПАРАТТЫ ӨҢДЕУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ
5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімсіз, деректердің ақпараттық жүйелерінде кез келген заңды жолмен, соның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай жүзеге асырылады.
5.2. Пайдаланушының дербес деректері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіппен ғана Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына берілуі мүмкін.
5.3. Дербес деректер жоғалған немесе жарияланған жағдайда сайт Әкімшілігі Пайдаланушыға дербес деректердің жоғалғаны немесе жарияланғаны туралы хабарлайды.
5.4. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының дербес ақпаратын рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
5.5. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушымен бірлесе отырып, Пайдаланушының дербес деректерін жоғалту немесе жария ету нәтижесінде туындаған шығындардың немесе басқа да жағымсыз салдардың алдын алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.
6. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
6.1. Пайдаланушы міндетті:
6.1.1. Сайтты пайдалану үшін қажетті дербес деректер туралы ақпаратты беру.
6.1.2. Ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ақпаратты жаңарту, толықтыру.
6.2. Сайт Әкімшілігі міндетті:
6.2.1. Алынған ақпаратты тек осы Құпиялық саясатының 4-ші тармағында көрсетілген мақсаттарда пайдалану.
6.2.2. Құпиялық ақпараттың құпия сақталуын, Пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жарияланбауын қамтамасыз ету, сондай-ақ осы Құпиялық саясатының 5.2 баптарын қоспағанда, Пайдаланушының берілген дербес деректерін сатпау, айырбастамау немесе басқа ықтимал тәсілдермен жарияламау.
6.2.3. Қолданыстағы іскерлік айналымда ақпараттың осы түрін қорғау үшін әдетте пайдаланылатын тәртіпке сәйкес Пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қолдану.
6.2.4. Қате дербес деректер немесе заңсыз іс-әрекеттер анықталған жағдайда, тексеру кезеңінде Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің, не Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның жүгінген немесе сұрау салған кезінен бастап тиісті Пайдаланушыға қатысты дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асыру.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
7.1. Міндеттерін орындамаған сайт Әкімшілігі осы Құпиялық саясатының 5.2. және 7.2. тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректерді заңсыз пайдалануға байланысты Пайдаланушыға келтірілген залалдар үшін жауапты болады.
7.2. Құпиялық ақпарат жоғалған немесе жарияланған жағдайда сайт Әкімшілігі жауапты емес, егер бұл құпия ақпарат:
7.2.1. Жоғалғанға немесе жарияланғанға дейін қоғамдық меншікке айналды.
7.2.2. Сайт Әкімшілігі алғанға дейін ол үшінші тараптан алынды.
7.2.3. Пайдаланушының келісімімен ашылды.
8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
8.1. Сайт Пайдаланушысы мен сайт Әкімшілігі арасындағы қарым-қатынастардан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгінгенге дейін талап қою (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс) міндетті болып табылады.
8.2.Талапты алушы талапты алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде талапты қарау нәтижелері туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.
8.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органына жіберіледі.
8.4. Осы Құпиялық саясатына және Пайдаланушы мен сайт Әкімшілігі арасындағы қарым-қатынасқа Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.
9. ҚОСЫМША ШАРТТАР
9.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялық саясатқа өзгерістер енгізуге құқылы.
9.2. Егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, жаңа құпиялылық саясаты сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
9.3. Осы Құпиялық саясатына қатысты барлық ұсыныстар немесе сұрақтар сайттың бөлімін көрсету арқылы хабарлануы керек.
9.4. Ағымдағы Құпиялық саясаты www.pinduoduo.kz сайтының беінде орналастырылған
2022 жылдың 02 маусымында жаңартылды
Made on
Tilda